Scroll to top

Garancion i zgjatur për shkak të pandemisë COVID-19
Zgjatja vlen për të gjitha automjetet e prodhuara në Evropë ose të destinuara për tregun evropian

 

Volkswagen zgjat periudhën e garancionit për automjetet e reja për tre muaj. Kjo vlen për të gjitha automjetet e prodhuara në Evropë ose të destinuara për tregun evropian që posedojnë garancion dy vjeçar ose garancion të zgjatur që skadon prej 1 Marsit 2020 deri me 31 Maj 2020. Zgjatja është e vlefshme për tre muaj pas skadimit të garancionit standard dy vjeçar apo garancionit të vazhduar, nëse ky garancion ka skadon brenda afatit të lartëcekur. 

Kjo është një masë vullnetare dhe unike për të ndihmuar klientët në një situatë të jashtëzakonshme të shkaktuar nga “Covid-19”. Masa është valide për të gjitha automjetet e prodhuara në Evropë ose të destinuara për tregun evropian. 

Për më shumë informacione ju lutem na kontaktoni.  

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]