Scroll to top
Që nga shkurti i vitit 2013 ka bërë hapjen e Qendrës së Kontrollimit Teknik të automjeteve. Kjo qendër bënë kontrollin teknik të automjeteve me masë më të madhe të lejuar deri në 3500 kg.
Qendra gjendet në Vranjevc, rruga vëllezërit Fazliu, Prishtinë.

Në këtë qendër bëhen kontrollimet teknike të këtyre lloje mjeteve:

· M1-Automjetet të udhëtarëve deri 8+1 ulëse,

· Makina bujqësore,

· N1-Automjetet transportuese me masë më të madhe të lejuar deri në 3500 kg,

· O1-Rimorkio e lehtë deri në 750 kg (me një bosht përveç gjysmë rimorkios),

· O2-Rimorkio me masë prej 750kg deri 3500 kg,

Procesi i kontrollimit teknik të automjetit përfshin:

A i dini se cilat janë kushtet për kontrollë teknike të automjeteve? 

  • Automjeti i cili i nënshtrohet kontrollimit teknik të rregullt dhe periodik duhet të jetë i pastër.
  • Kontrollimi teknik i rregullt dhe periodik bëhet në automjet të pangarkuar ndërsa
  • kontrollimi teknik i jashtëzakonshëm mund të bëhet edhe në automjet të ngarkuar.
  • Në vijën e kontrollimit teknik të automjeteve dhe brenda objektit te qendrës nuk lejohet të jenë të pranishme automjetet të cilat nuk i nënshtrohen kontrollimit teknik

-Kontrollimin e të dhënave të automjetit.
-Kontrollimin vizual të gjendjes së përgjithshme të automjetit.
-Kontrollimin e motorit dhe pajisjeve të transmisionit.
-Kontrollimin e shasisë dhe kapacitetit bartës.
-Kontrollimin e sistemit të drejtimit.
-Kontrollimin e sistemit të frenimit.
-Kontrollimin e dritave dhe pajisjeve të sinjalizimit të dritës.
-Kontrollimin e sistemit për dukshmëri normale.
-Kontrollimin e sistemit për dhënien e sinjaleve me zë dhe zhurmës së automjetit.
-Kontrollimin e sistemit për kontroll dhe dhënien e sinjaleve (tabelat kontrolluese).
-Kontrollimin e sistemit për lirimin e gazrave.
-Kontrollimin e sistemit lidhës të automjeteve me rimorkio.

-Kontrollimin e pajisjeve të tjera të automjetit të rëndësishëm për sigurinë në trafik.

-Kontrollimin e pajisjeve dhe pajimeve rezervë dhe shtesë të automjetit.

Dëshironi të dini kur është koha e duhur për kontrollimin teknik?

[kswr_button btn_link=”url:https%3A%2F%2Fseat.bakiautomobile.com%2Fkontrollimi-teknik%2F|title:Kontakti||” btn_width=”551″ btn_height=”50″ btn_border_radius=”0″ btn_align=”center” btn_icon_size=”26″ btn_txt=”Shiko daten e kontrollimit teknik per makinen tuaj – Kliko ketu >” btn_default_style=”0″ btn_full_width=”false” btn_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” btn_paddings=”padding-left:0px;padding-right:0px;” btn_ftsize=”font-size:15px;” btn_ftstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” btn_icon_paddings=”padding-left:0px;padding-right:0px;”]